Підрозділ ГО “Поряд з вами” Фонд захисту свавільно засуджених

Затверджено наказом Голови ГО “Поряд з вами”
№38-Н від 19.12.2019 р.

Інформація про організаційні засади діяльності Підрозділу


Підрозділ фінансується за цільові та інші благодійні внески як юридичних, так і фізичних осіб. Всі цільові кошти, які надходитимуть, аккумулюються на окремому рахунку фонду та оприлюднюються. Витрати фонду також є публічними.

Підрозіл має громадську приймальню, транспортний засіб для реалізації статутних завдань та витрати на адміністрування діяльності. Підрозіл за необхідністю залучає експертів та інших спеціалістів.

Робота Підрозділу складається з трьох складових.

1. Обробка інформації

Звернення потенційного клієнта засудженого до позбавлення волі, або особи, що перебуває в стадії досудового, судового слідства, а також родичів з офіційною заявою (електронна форма прийнятна) з коротким описом ситуації і проханням взяти справу в проект. До заяви необхідно долучити наступні документи:

а) копія вироку, відповідно до якого особа відбуває покарання, або обвинувальний акт, якщо особа перебуває на стадії досудового, судового слідства;
б) рішення судів вищої інстанції (ухвали апеляційного, касаційного судів);
в) позиція захисту (на приклад скарги на рішення суду – апеляційна, касаційна скарги)
г) погодження на обробку персональних даних
ґ) будь які інші документи, які на думку заявника можуть свідчити про несправедливість судового рішення.

Після отримання пакету необхідних матеріалів і дослідження експертами фонду на предмет наявності порушення права на справедливий суд, колегіально приймається рішення про прийняття справи в проект, або відмову.

2. Інформаційно-дослідницька складова

В підсумку командного рішення експертів про прийнятність справи в проекті «Захист свавільно засуджених» відбувається зустріч з засудженим в установі виконання покарань, відповідно до статті 24 КВК України (візити без попереджень), або в суді для запису інтерв’ю засудженого. Відбувається вивчення додаткових матеріалів, які можуть свідчити про невинуватість особи, фабрикацію матеріалів кримінальної справи з метою притягнення до кримінальної відповідальності завідомо невинуватої особи, з метою ухвалення неправосудного судового рішення. Це може бути запис інтерв’ю свідка злочину, який (яка) не були допитані в ході судового слідства, інтерв’ю експерта, який (яка) зробили аналіз справи на предмет недоведеності вини засудженого, або в контексті окремих доказів, що викликають розумний сумнів щодо справедливості судового рішення. Досліджуються, документуються, а також фіксуються на носії інформації інші будь які докази, які не були досліджені в ході судового слідства, або були досліджені, але не взяті до уваги як докази захисту.

Після дослідження і вивчення всіх аргументів і доказів невинуватості особи, створюється медіапродукт, який оприлюднюється в медійному середовищі.

3. Захист учасника проекту

В разі виявлення порушень прав людини, експертами Підрозділу спрямовуються відповідні звернення в компетентні органи влади на національному рівні, ініціатива кримінальних проваджень стосовно посадових осіб за скоєння посадових злочинів. В разі необхідності спрямовується відповідна скарга до Європейського суду з прав людини.

Якщо справа перебуває в стадії використання всіх національних судових процедур і відсутня в країні процедура перегляду кримінальних вироків в таких справах, але існують реальні аргументи на користь невинуватості особи, експертами фонду створюється аналітична довідка, яка може використовуватися в національних судах а також в якості звернення в Комітет ООН з прав людини щодо відсутності в країні процедури перегляду кримінальних вироків, що викликають розумний сумнів щодо своєї справедливості.

В разі перегляду справи в національному суді, експерти Підрозілу перебувають під час судового провадження, як спостерігачі і фіксують можливі порушення прав людини. Про це робиться письмове повідомлення на ім’я головуючого. В разі виявлення і фіксації порушень прав людини в ході судового розгляду справи складається відповідний акт порушень, який пропонується на підпис головуючому, суддям, присяжним, а також учасникам процесу, який в підсумку спрямовується до Кваліфікаційної комісії суддів, а також Вищої Ради правосуддя. Весь судовий розгляд фіксується на відеопристрій відповідно до статті 11 Закону «Про судоустрій і статус суддів».

Всі справи доводяться до логічного завершення в суді з метою виправдувального судового рішення з відповідною компенсацією матеріальної і моральної шкоди.

До процесу відшкодування збитків свавільного засудження особи залучаються компетентні експерти, які спеціалізуються в сфері відшкодування матеріальних і моральних збитків.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*